Dyrektywa Omnibus

Zgodnie z założeniami dyrektywy przedsiębiorca ma obowiązek wskazywania wcześniejszej ceny towaru stosowanej przez określony czas w każdym ogłoszeniu o obniżce wprowadzonej w ramach promocji. Pojęcie wcześniejsza cena towaru oznacza cenę stosowaną przez okres nie krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki. Obowiązek informowania o najniższej cenie przed wdrożeniem promocji odnosi się jedynie do towarów handlowych.